Budynek

Plac zabaw

Sala zajęć dodatkowych

Jadalnia

Szatnia

Dekoracje wiosenne

Dekoracje jesienne

Dekoracje zimowe

Kadra

Przedszkolem kieruje pani mgr Danuta Grzebyk – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Renata Rzeszutek – nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Lęcznar – nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Tomaka – nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Ożóg – nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Płaneta – nauczyciel mianowany
mgr Renata Świder – nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Błażej – nauczyciel dyplomowany
mgr Edyta Koszulińska – nauczyciel mianowany
mgr Anna Jurek – nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Kozłowska- nauczyciel kontraktowy
mgr Edyta Ligęza- nauczyciel kontraktowy

Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia wyższe z wykształceniem pedagogicznym. Są kreatywni, otwarci na zmiany, uprzejmi, stale wzbogacają swój warsztat pracy, dbają o wystrój wnętrz, estetykę i funkcjonalne urządzenie sal dydaktycznych. Przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.